Logo


KOMO


Een KOMO-certificaat is een verklaring wat aantoont of een product of proces voldoet aan alle eisen die de wet (het Bouwbesluit) en de markt stellen. De verklaringen worden uitgegeven en getoetst door erkende certificaat-instellingen.

Komo attest met productcertificaat
Timmerfabriek H. van den Brink B.V. is in het bezit van Komo attest met certificaat K86294 "Geveldelen samengesteld met houten gevelelementen" voor de concepten I en II evenals Komo kwaliteitsverklaring met certificaat K47052 "Houten gevelelementen," afgegeven door certificatie-instelling Kiwa Nederland B.V. Dit betekent dat wij kozijnen kunnen leveren die voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden in de Beoordelingsrichtlijn BRL0801.

Concept 1 (toelevering van een halfproduct)
In dit concept levert de timmerfabrikant het gevelelement als halfproduct aan de bouw. Het kozijn, de ramen en deuren moeten voorzien zijn van een grondverfsysteem. De opdrachtgever kan dan het product plaatsen en compleet maken volgens de verwerkingsvoorschriften en onder zijn verantwoordelijkheid.

Concept 2 (toelevering van een meer compleet product) 
De timmerfabriek heeft de gevelproducten reeds voorzien van dorpelafdekkers en/of neuslatten en een voorlaksysteem. Hierdoor wordt de duurzaamheid van de gevelproducten verbeterd. De verzorging wordt zo vereenvoudigd en de onderhoudsfrequentie sterk verlaagd


                                   
                         

  Max Planckstraat 12  6716 BE Ede  T.0318-625338  E. info@timmerfabriekvdbrink.nl