Logo


KOMO


Een KOMO-certificaat is een verklaring wat aantoont of een product of proces voldoet aan alle eisen die de wet (het Bouwbesluit) en de markt stellen. De verklaringen worden uitgegeven en getoetst door erkende certificaat-instellingen.

Komo attest met productcertificaat
Timmerfabriek H. van den Brink B.V. is in het bezit van Komo attest met productcertificaat K47052/06 "Houten gevelelementen" voor de concepten I, II en II+, afgegeven door certificatie-instelling Kiwa Nederland B.V. Dit betekent dat wij kozijnen kunnen leveren die voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden in de Beoordelingsrichtlijn BRL0801.

Concept I (toelevering van een halfproduct)
In dit concept levert de timmerfabrikant het gevelelement als halfproduct aan de bouw. Het kozijn, de ramen en deuren moeten voorzien zijn van een grondverfsysteem. De opdrachtgever kan dan het product plaatsen en compleet maken volgens de verwerkingsvoorschriften en onder zijn verantwoordelijkheid.

Concept II (toelevering van een meer compleet product) 
De timmerfabriek heeft de gevelproducten reeds voorzien van dorpelafdekkers en/of neuslatten en een voorlaksysteem. Hierdoor wordt de duurzaamheid van de gevelproducten verbeterd. De verzorging wordt zo vereenvoudigd en de onderhoudsfrequentie sterk verlaagd.

Concept II+ (toelevering van een meer compleet product)
Als aanvulling op concept II voorziet de timmerfabriek de gevelproducten ook van beglazing.

                                   
                         

  Max Planckstraat 12  6716 BE Ede  T.0318-625338  E. info@timmerfabriekvdbrink.nl